Durant el curs 2019-2020, s'han instal·lat nous equipaments de seguretat per protegir els usuaris i els servidors. Podeu veure el diagrama general al gràfic següent:

Gràfic 6.49. Xarxa de comunicacions de la Universitat