La Universitat Pompeu Fabra preveu un seguit d'ajuts i de suport per a les activitats que els estudiants o els grups estables d'estudiants vulguin endegar i, especialment, per a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat. Les associacions registrades gaudeixen d'espais a tots els campus de la UPF per fer-hi reunions i per gestionar les seves activitats habituals. Disposen també de material d'oficina, de fotocopiadores i de telèfon. Aquests espais són compartits i tenen els equipaments informàtics necessaris perquè puguin funcionar.

L'Aula de l'Estudiant és un espai autogestionat pels estudiants perquè duguin a terme les activitats que decideixin: debats, conferències, exposicions, tallers, xerrades, etc.; un espai, en definitiva, de diàleg, de participació i de comunicació.

 

Ajuts a associacions d'estudiants

La convocatòria d'ajuts a associacions d'estudiants es fa dues vegades a l'any, els mesos de març i de novembre. L'import total de la subvenció ha estat de 14.000 euros, repartits en 8.000 euros en la primera convocatòria i 6.000 en la segona.

En la primera convocatòria de l'any 2019-2020 d'ajuts a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions de la UPF, es va aprovar subvencionar amb un import total de 8.000 euros els projectes de les associacions següents:

 • Associació CJC - Colectivo de Jóvenes Comunistas
 • AECS (Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut)
 • Associació Quirúrgica Gimbernat
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • Deba-T.org
 • ELSA Barcelona UPF
 • Estudiantes por la Lucha Animalista - ESLA
 • ESN Pompeu Fabra
 • Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya - FNEC
 • Front d'Estudiants - FdE
 • Pompeu Consulting
 • Pompeunomics
 • Post-Crash UPF
 • Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans - SEPC
 • Time is Up
 • UPF Enterpreneurship Society

La Comissió Avaluadora del segon termini va aprovar subvencionar, amb un import total de 6.000 euros, els projectes de les associacions següents:

 • Associació CJC - Colectivo de Jóvenes Comunistas
 • Associació Quirúrgica Gimbernat
 • ELSA Barcelona UPF
 • ESN  Barcelona UPF
 • Front d'Estudiants - FdE
 • Pompeu Consulting
 • Post-Crash UPF
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • Time is Up
 • UNSA Barcelona

Aquest procediment, però, es va veure afectat per l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es van suspendre tots els actes administratius, quedant tant els terminis de sol·licitud de subvencions com de liquidació d'ajuts a les associacions supeditats a l'aixecament de l'estat d'alarma decretat pel govern. És per això que el procediment es va reiniciar l'1 de juny del 2020, amb la publicació del RD 537/2020 pel qual es reprenien els terminis per tramitar els procediments administratius que estaven suspesos arran de la declaració de la situació de l'estat d'alarma.

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra actualment en actiu són les següents:

Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC), Alternativa UPF, Associació Universitària Atri, Associació ESN (Erasmus Student Network) Pompeu Fabra, Asociación Juvenil ADEIE, Asociación Juvenil Unión de Estudiantes de Cataluña, European Law Students' Association Barcelona - Universitat Pompeu Fabra (ELSA-Barcelona UPF), Associació Debating Society Barcelona, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), Associació d'Estudiants Pompeu Entrepreneurship, Associació d'Estudiants Pompeu Consulting, Associació d'Activitats Lúdiques PompeuFarra, Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat, Associació Students for Liberty Barcelona, BeMarkt Students' Marketing Association, Associació Colla Castellera Trempats de la UPF, Associació Juvenil Deba-T, Estudiantes por la Lucha Animalista (ESLA), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Front d'Estudiants - FdE, Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Plataforma Universitària pel Català (PUC), Associació Pompeunomics, Post-Crash UPF, Bloc d'Estudiants Independentistes-Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Associació Cívica i Cultural Time is Up UPF, Associació d'Estudiants per les Nacions Unides (UNSA).

Durant el curs 2019-2020, s'han donat d'alta al Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra: 

 • AEMA UPF (Associació d'Estudiants pel Medi Ambient)
 • Phoenixes UPF eSports

 

Participació estudiantil

La participació dels estudiants és un element indispensable per continuar millorant la Universitat i per desenvolupar els canvis que la institució es proposi. Però, alhora, el foment de la participació pot contribuir molt a la formació integral dels estudiants de la Universitat com a ciutadans compromesos amb la societat. Per tal de promoure, augmentar i enfortir la seva participació, s’han emprès una sèrie actuacions.

Per enfortir la política amb els estudiants, es treballa amb l’objectiu principal de contribuir al desplegament del Pla Estratègic 2016-2025 i, més concretament, a la realització efectiva de les estratègies descrites en l’àmbit estratègic “Comunitat”. Aquestes estratègies reflecteixen una doble voluntat: consolidar una comunitat plural i connectada i, alhora, promoure una comunitat participativa i socialment responsable. En aquest sentit, es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i de cooperació amb els estudiants, incorporant aquest col·lectiu a les discussions del Claustre, del Consell de Govern, de diferents comissions, i impulsant el Consell d’Estudiants de la UPF.

Així mateix, es dóna suport a les activitats que els estudiants (tant associacions com grups estables, representants d’estudiants i Consell d’Estudiants) promouen. Durant l’últim curs, els estudiants han organitzat aproximadament 339 activitats als diferents campus de la UPF. Enguany, degut a la situació d'emergència sanitària generada per la covid-19, la Festa Major, que s'ha consolidat com una de les activitats més populars i significatives dels estudiants, ha quedat suspesa.

Un total de 117 estudiants han passat aquest curs per l’Aula de la Participació, un espai formatiu per adquirir habilitats i competències adreçat als estudiants que vulguin exercir una participació estudiantil activa, efectiva i eficient. Enguany, s'hi han ofert set tallers, dos dels quals han estat impartits totalment de manera no presencial/en línia, degut a la situació d'emergència sanitària del tercer trimestre. Un ha quedat ajornat per al curs 2020-2021 davant la impossibilitat d'adaptar-lo de manera immediata a la situació sobrevinguda per la covid-19.

El curs 2019-2020, també hem hagut de cancel·lar l'activitat de simulació Setmana del Parlament Universitari, en la qual la UPF participa activament mitjançant un conveni marc establert amb altres universitats i el Parlament de Catalunya.

 

Lligues de debat

Les lligues de debat continuen sent una de les activitats més valorades pels estudiants i amb més participació. 

Enguany, la UPF ha participat per sisè any consecutiu en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives. Els dies 30 i 31 de gener va tenir lloc al campus de la Ciutadella la fase local d'aquesta competició, amb la participació de 24 instituts i centres de secundària. L'equip guanyador va ser l'Aula Escola Europea de Barcelona, que havia de representar la nostra universitat a la fase final els dies 22, 23 i 24 d'abril, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Degut a la situació d'emergència sanitària generada per la covid-19, la fase final de la Lliga va quedar suspesa.

"L'actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones?" va ser el tema que van haver de discutir els dos equips finalistes de la setena edició de la Lliga de Debat Universitària de la UPF. L'equip BETA, que es va proclamar guanyador davant el seu equip rival, Ad Xoxum. 28 equips inscrits, amb un total de 83 participants, i 40 debats celebrats, va ser el balanç d'aquesta activitat que pretén fomentar les tècniques de debat i d'oratòria entre tots els estudiants de la Universitat.

La Lliga de Debat universitària organitzada per la Xarxa Vives, prevista per als dies 27, 28, 29 i 30 d'abril a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, també va quedar suspesa a causa de la covid-19.

A partir dels bons resultats obtinguts en la Lliga de Debat de la UPF i la participació en les lligues de debat de la Xarxa Vives, tant en les d'estudiants de grau com en les de secundària i batxillerat, s'ha adaptat el format de la lliga interna de debat de la UPF a un centre penitenciari, com a acció inclosa dins el conveni marc signat amb els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Amb l'enriquidora experiència dels anys anteriors, aquest curs la competició es va organitzar per primera vegada, després de quatre edicions al CP Brians 2, al mòdul de dones del centre penitenciari CP Brians 1. El projecte ha treballat especialment la perspectiva de gènere, amb l’objectiu d’empoderar les internes que hi han participat, que incloïa una formació prèvia en oratòria a càrrec d'estudiants voluntàries de la UPF. Un grup de 14 internes, repartides en quatre equips capitanejats per les estudiants de la UPF, va participar a la competició, organitzada conjuntament per la Unitat d’Igualtat i el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), en coordinació amb el Centre Penitenciari Brians 1 i el Centre de Formació d’Adults Artur Martorell, i que compta amb la col·laboració del Consell Social de la UPF. Aquesta activitat es va dur a terme durant els mesos d'octubre i novembre del 2019.