Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaCLIK 2019-2020

El Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 va aprovar la convocatòria d’ajuts PlaCLIK 2019-2020, de suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions de grau i de postgrau, per ser desenvolupats en període anual o biennal, per respondre a les necessitats i que aportin innovacio al procés d’ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques i transversals recollides en la convocatòria.

La convocatòria ha previst els projectes en diferents eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, ODS i metodologies d'aprenentatge.

De les 36 idees inicials, 35 van passar a la fase de projecte i, finalment, van ser atorgats els ajuts PlaCLIK a 31 projectes.

 

 

Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació en l'aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021

El Consell de Govern de 8 de juliol del 2020 va aprovar el pla d’ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement. PlaCLIK 2020-2021.

L’objecte de la convocatòria PlaCLIK 2020-2021 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge i promoure la recerca en la pràctica docent, en el marc del nou model educatiu que impulsa el projecte EDvolució.

Els ajuts poden ser sol·licitats per tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2020-2021. Es preveu que estudiants i PAS d’unitats de gestió puguin participar en els projectes i que hi col·laborin organitzacions externes.

 Les línies temàtiques que es proposen en aquesta convocatòria són:

 • Model híbrid en el disseny del pla docent
 • Interacció amb l’estudiant
 • Participació de l’estudiant
 • Avaluació dels aprenentatges
 • Creació de materials multimèdia d’aprenentatge
 • Treball en equip/col·laboratiu entre professors i entre estudiants
 • Interdisciplinarietat/transdisciplinarietat
 • Transferència social del coneixement

La fase de presentació de propostes s’ha obert el dia 10 de juliol i es resoldrà en el termini de tres mesos, comptadors a partir de la data de resolució, per al desenvolupament dels projectes durant el curs 2020-2021, en el cas dels projectes anuals, i 2020-2021 i 2021-2022 per als biennals.
 

HackLab

Des del curs 2016-2017, els responsables d’innovació (anteriorment denominats USQUID) i el CLIK coordinen el HackLab, un taller de cocreació d’idees que es va fundar inicialment a l’Escola Superior Politècnica (ESUP). El HackLab va ser creat amb l'objectiu d'esdevenir un espai per promoure, fomentar i facilitar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i d'idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. En aquesta línia, es pot trobar un espai físic HackLab a tots els campus, dins la Biblioteca/CRAI.

Un aspecte fonamental de les activitats del HackLab és el seu caràcter separat de les activitats de docència i d'investigació formals de la UPF. Pretén rescatar tot el talent que es genera a les aules i que no s’emmarca en una asignatura concreta, que no dóna temps a ser desenvolupat a classe o que no té relació amb el grau que l’estudiant està cursant.

Aquest curs, el projecte HackLab ha rebut 14 noves propostes a través de la crida d’idees oberta el desembre del 2019. A causa de la covid-19, les terceres jornades i el premi s’han paralitzat fins que torni la normalitat als campus. El HackLab és un projecte de caire informal que es basa en les relacions entre els estudiants per desenvolupar les seves idees. Per aquesta raó, es va decidir no fer aquest any la convocatòria o derivar-la a un format virtual, ja que perdria l’essència del format i els estudiants es troben immersos en una situació ja prou complexa en els seus estudis reglats. 

 

Portal de Bones Pràctiques Docents ACUP

L’ACUP, amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, publica cada any un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes seleccionades segons els àmbits. A les nou ja publicades anteriorment, s'hi ha incorporat una nova pràctica docent de la UPF:

 • MATEScape, o com aprendre àlgebra jugant, a les Enginyeries UPF

 

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’associació Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), un espai per difondre i intercanviar polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari.

Durant el curs 2019-2020, la Junta Directiva ha continuat programant les reunions periòdiques en format virtual i també organitzant una trobada amb els socis de la xarxa durant el mes de juliol i un seminari obert el mes de setembre del 2020, ambdues activitats adaptades a un format no presencial a causa de les circumstàncies sanitàries.

 

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI), que es duu a terme cada dos anys.

Les circumstàncies especials d’aquest curs han obligat a ajornar la celebració del Congrés que CIDUI estava organitzant (juliol del 2020) al mes de juliol del 2021.Tanmateix, el CIDUI, conscient de la situació actual a les universitats, va decidir adaptar-se a l’actualitat convocant un simposi extraordinari en format virtual per aprofitar l’experiència que ha generat la situació d’emergència i per analitzar les experiències viscudes per iniciar una reflexió transformadora:

 •  XI Simposi Internacional CIDUI 2020 (en línia). 1 i 2 de juliol del 2020. “L’educació superior en la societat del coneixement: reptes dels models híbrids”.

El Simposi va comptar amb ponents destacats i amb una participació al voltant de 1.500 inscrits d’arreu del món.

 

Aula Global

Durant aquest curs, La Factoria+, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar millorant l’Aula Global. En aquest nou curs, s’han consolidat els recursos creats anteriorment per donar suport informatiu i formatiu a professors i estudiants, especialment, durant l’estat de l’alarma per la pandèmia de la covid-19. 

L’Aula Gobal ha estat un element bàsic per poder continuar amb la docència i fer els exàmens durant el segon i tercer trimestres. Per tant, el seu ús ha augmentat notablement, així com s’ha incrementat la formació, l’aclariment de dubtes i els assessoraments sobre l’ús dels recursos i les activitats de la plataforma virtual d’aprenentatge de la UPF.

En paral·lel, també s’ha implementat una prova conceptual amb la plataforma Canvas. Aquesta ha tingut com a objectiu testejar les potencialitats de noves plataformes per millorar la docència a la UPF. La prova conceptual va iniciar-se el 7 de gener del 2020, amb 6 graus i màsters, 8 professors i professores i 153 estudiants. Actualment, s’està elaborat un informe sobre aquesta prova conceptual.

 

Activitats i esdeveniments

Al llarg del curs 2019-2020, per les circumstàncies especials de la pandèmia, la participació del CLIK en congressos i jornades presencials ha estat molt reduïda, si bé ha incrementant la seva presència en activitats organitzades en un entorn digital.

Destaquem la participació en activitats de diferents formats organitzades per les següents entitats i institucions, durant el curs 2019-2020:

 • BSM. Conferències i debats organitzats per la Barcelona School of Management.
 • FIESA. Cicle de webinars sobre l’escenari universitari postpandèmia.
 • FUNDACIÓ JAUME BOFILL. Debats per transformar l’educació.
 • UOC. Docència no presencial d'emergència. Estratègies i recursos breus, amb enfocament pràctic i interactiu per a la situació d’emergència, aplicant les bases dels millors models d’ensenyament en línia.
 • UNIA. Webinars sobre innovació docent.
 • CIDUI. XI SIMPOSI INTERNACIONAL CIDUI 2020 (en línia). 1 i 2 de juliol del 2020. “L’educació superior en la societat del coneixement: reptes dels models híbrids”.