De la UPF Dona Home
Erasmus+ estudis 672 459 213
Convenis bilaterals 341 220 121
Erasmus+ pràctiques 14 8 6
MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei) NA    
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles)14 14 10 4
Total 1.041 697 344

 

A la UPF Dona Home
Erasmus+ estudis (Europa) 502 317 185
Convenis bilaterals 197 130 67
Programa d'Estudis per a Estrangers 1.054 629 425
Barcelona International Summer School (BISS) 24 9 15
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 39 29 10
Visitants 46 20 26
Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional 14 11 3
Total 1.876 1.145 731