Facultat/Escola Estudiants Dona Home
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 25 19 6
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

328

179 149
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 72 39 33
Facultat de Comunicació 89 72 17
Facultat de Dret 103 70 33
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

59

40 19
Facultat d'Humanitats 129 102 27
Facultat de Traducció i Interpretació 184 153 31
Escola Superior Politècnica

46

19 27
Màsters universitaris 6 4 2
Total 1.041 697 344