Procedència Volums de monografies
Compra 3.290 (37,6%)
Donació 5.353 (61,1%)
Cessió 118 (1,3%)
Total 8.761 (100%)