Curs Total trucades ateses
2015-2016 56.552
2016-2017 57.778
2017-2018 58.958
2018-2019 35.911 (*) No hi han dades dels mesos de juliol i agost
2019-2020 44.804