Sol·licitant Nombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual 2.860
Grau en Periodisme 3.025
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 356
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades 31
Enginyeries de l'ESUP 352
Estudis Hispànics 48
Màsters i doctorats 85
Departament de Comunicació 171
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 18
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 43
Altres 308
Total 7.297