Localització Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 12.010
Biblioteca/CRAI del Poblenou  7.449
Biblioteca del Campus Universitari Mar 8.586
Total 28.045