Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 1.365
Documents originals 415
Total 1.780