Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 2.883
Documents originals 681
Total 3.564