Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 27.708
Atenció telefònica 11.988
Atenció electrònica 7.627
Total 47.323