Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 21.306 documents
 mdx

Materials docents 

127 documents 
mdc Col·leccions especials 8 col·leccions
4.054 documents
 raco-g Revistes científiques  20 títols 
5.590 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 9.313 documents

tdx-g

Tesis doctorals  2.402 tesis