Origen 2015 2016 2017 2018  2019

Administració autonòmica

9.701 6.566 8.452 12.108 10.696

Administració estatal

10.155 21.574 10.049 6.114 12.407

Administració europea

11.521 7.660 21.340 12.940 12.492

Empreses i institucions

6.602

4.980 6.054 9.521 7.033

Total

37.979

40.780 45.895 40.683 42.628

Imports en milers d'euros