Projectes concedits 2015 2016 2017 2018 2019
 

N

k€

N

k€

N k€ N k€ N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

6

2.341

1

192

5 4.793 5 5.026 8 4.453

Ciències Socials i Humanes

8

6.024

6

863

7 7.184 10 4.502 11 5.045

Comunicació i Tecnologies de la Informació

9

3.132

11

6.462

14 9.303 8 3.216 10 2.655

Total

23

11.497

18

7.517

26 21.280 23 12.744 29 12.153

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020