Titulació 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
        Home Dona Home Dona
Doctorat en Biomedicina 39 91 104 34 55 32 51
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 5 9 9 4 4 4 1
Doctorat en Comunicació 1 2 11 7 6 13 11
Doctorat en Dret 6 15 15 11 6 9 8
Doctorat en Economia, Finances i Empresa 2 4 10 17 5 17 11
Doctorat en Història 3 12 6 8 4 5 3
Doctorat en Humanitats 6 24 8 8 9 8 4
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 1 9 23 24 8 16 12
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge 1 5 12 5 10 5 16
Total 97 240 224 118 107 107 109