Titulació 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Màster Filosofia Política 87,91 98,76 91,62 97,38 98,78
Màster en Gestió de la Immigració 90,11 94,04 94,17 87,67  
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 89,65 92,07 90,77 94,79 97,85
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 100,00 100,00 98,39 100,00 100,00
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 91,44 94,99 94,87 86,72 91,54
Màster Universitari en Estudis Àsia Pacífic en un Context Global         95,61
Màster Universitari en Cervell i Cognició 96,71 92,28 94,36 100,00 94,77
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils     90,28 97,43 100,00
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional     82,66 86,15 91,01
Màster Universitari en Comunicació Social 86,67 91,25 92,31 100,00 92,66
Màster Universitari en Estudis de Traducció 92,87 95,85 93,36 96,57 93,91
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat   96,89 96,19 92,98 98,99
Màster Universitari en European and Global Law     82,42 86,91 87,02
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 89,05 98,20 97,58 95,38 98,79
Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals       100,00 100,00
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 88,89 81,93 88,40 97,63 85,34
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 85,29 85,19 90,15 90,46 87,81
Màster de Recerca en Ciència Política 92,58 93,63 89,74 93,22 100,00
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 99,37 98,46 95,48 95,45 98,92
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 76,47 73,52 72,73 79,50 92,77
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 98,48 100,00 97,27 95,19 99,44
Màster en Criminologia i Execució Penal 94,39 97,68 100,00 93,02 95,02
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 92,37 72,81 82,23 90,25 94,55
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 89,46 83,12 88,07 88,93 84,47
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis 87,38 86,24 87,62 78,92 93,62
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 98,23 94,25 93,15 95,09 96,78
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 93,33 96,20 93,22 91,52 59,90
Màster en Història del Món 83,64 90,84 88,33 93,40 89,29
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 100,00 100,00 100,00 100,00 94,87
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 99,77 97,39 97,78 100,00 100,00
Màster en Salut Pública 62,74 98,27 98,70 95,41 98,85
Màster en Tecnologies del So i de la Música 88,04 86,89 87,69 88,02 86,59
Màster en Estudis Xinesos 94,84 90,10 90,58 95,90 100,00
Màster en Estudis Migratoris       89,17 93,81
Total 89,74 90,57 90,93 93,58 94,23