PlaCLIK 2019-2020

Nombre de sol·lictuds
Unitat de Coordinació Acadèmica Total %

 Ciències de la Salut i de la Vida

6

17,1%

 Ciències Polítiques i Socials

4

11,4%

 Comuniació

8

22,9%

 Economia i Empresa 3 8,6%

 Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

5

14,3%

 Dret

4

11,4%

 Humanitats

4

11,4%

 Traducció i Ciències del Llenguatge

1

2,9%

 Total sol·licituds 

 35

100%