Departaments Itinerari A
Itinerari B
Itinerari C Itinerari a mida TOTAL

Ciències Experimentals i de la Salut

4

1 0 5

Ciències Polítiques i Socials

0

0 0 0

Comunicació

5

0

0 5

Dret

3

2 0 5

Humanitats

3

0 0 3

Tecnologies de la Informació i Comunicació

1

1 0 2

Traducció

0

0 0 0

Economia i Empresa

0

0 15 15

Total 

16

4

15

35