Acreditació per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de certificació de competència lingüística (PCCL) de la UPF

PPCL d’ANGLÈS

330

PPCL d’ALEMANY

6

PPCL de FRANCÈS

18

PPCL d’ ITALIÀ

8

PPCL de CATALÀ

4

PPCL d’ESPANYOL

4

Subtotal PCCL

370

UPFluent d’anglès de la UPF:

UPFluent amb segell CertAcles i CLUC

21

Subtotal UPFluent

21

Diplomes oficials interuniversitaris o d’altres institucions:

Certificats interuniversitaris CIFALC de català

45

Certificat interuniversitari de capacitació del PDI per a la docència en anglès

39

Diploma DELE d’espanyol

276

CCSE

801

Subtotal certificats oficials

1.161

Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF:

Diagnòstic específic d’ANGLÈS: 

Per a alumnes de 1er de grau UPF i Grup UPF

528

PDL d’ANGLÈS: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

221

PDL d’ALEMANY: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

7

PDL de FRANCÈS

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

21

PDL de FRANCÈS

Grup UPF: ESCI

28

PDL d’ ITALIÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

0

PDL d’CATALÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

44

PDL d’ESPANYOL

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

556

Subtotal PDL

1.407

TOTAL certificats i proves

2.959