Anglès Nombre de participants
Metodologia en anglès  
STEP Programme (Skills for Teaching in English) 5
Max Weber Practice Teaching Week per a postdocs 4
Manteniment i fluïdesa en anglès  
Conversational English 10
Escriptura acadèmica en anglès  
Writing academic articles 17
Writing academic articles per a estudiants de Màster de Traducció 14
English for Academic Presentations 26
Curs de llengua instrumental  
Curs general d’anglès general (C2.1 MECR) 12
Total 88