Anglès Nombre de participants
Cursos Pla Avançat 43
Cursos específics a mida 118
Català Nombre de participants
Taller de redacció d'informes 18
Millorem la nostra ortografia en català 30
Pautes inicials per a una bona redacció 29
Total   238