Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 56 160 - 72 19 - - 16 323
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 33 - - - - - - 33
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

35

-

-

-

-

-

-

35

Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

133

-

-

- -

-

-

133

Subtotal 56 361 - 72 19 - - 16 524
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos intensius (60+40h) - 69 - - - - - - 69
Campus plurilingüe (20 hores) - - - - - - - - 0
Subtotal - 69 - - - - - - 69
Cursos a mida per a estudiants de grau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola de Comerç Internacional (ESCI) 120 - - 106 - - - 12 238
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 27 828 - 47 30 - - - 932
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 92 - - - - - - 92
Subtotal 147 920 - 153 30 - - 12 1.262
Total 203 1.350 - 225 49 - - 28 1.855