Espanyol Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 248
Subtotal  248
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau
Cursos semestrals (90 hores)

285

Cursos d'estiu 0
Cursos específics d'estiu 0
Subtotal 285
Spanish Program
Cursos trimestrals (30 hores) 473
Subtotal 473
Cursos a mida per a estudiants de grau
Barcelona Architecture Center 44
Español para las profesiones médicas 0
Subtotal 83
Total 1.089