Català Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 238
Catalan Landing Program 214
Cursos no presencials, Parla.cat 34
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 26
Subtotal 512
Oferta específica Idiomes UPF
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 42
Curs de nivell inicial per a alumnes dels postgraus UPF-BSM 47
Subtotal 89
Total 601