Tipus de formació Edicions Nombre d'estudiants
Màsters 38 658
Diplomes de postgrau 31 1.084
Cursos de postgrau 37 1.036
Total  106 2.778