Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 12 30 42
Entre 30 i 39 anys 34 66 100
Entre 40 i 49 anys 82 163 245
Entre 50 i 59 anys 84 193 277
Més de 59 anys 21 34 55
Total 233 486 719