SUBGRUP - Escala Homes Dones Total Persones
SUBGRUP A1
 Escala tècnica 13 16 29
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 8 11
SUBGRUP A2
 Escala de gestió 19 79 98
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 38 49
SUBGRUP C1
 Escala administrativa 38 197 235
SUBGRUP C2
 Escala auxiliar administrativa 15 24 39
AGRUPACIONS PROFESSIONALS (E)
 Escala auxiliar de serveis 25 19 44
Total 124 381 505