Places a concurs del personal d’administració i serveis. 2019-2020

  Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

12

3

15

Nombre de places convocades a concurs

18

3

21

 
 

Places a concurs oposició del personal d'administració i serveis 2019-2020

  Funcionaris
Nombre de convocatòries 5
Nombre de places convocades a concurs oposició 106

 

Places a concurs de nou ingrés del personal d'administració i serveis 2019-2020

  Laborals
Nombre de convocatòries 1
Nombre de places convocades a concurs de nou ingrés 1