Departament Dones Homes Total
Ciències Experimentals i de la Salut 165 170 335
Ciències Polítiques i Socials 29 60 89
Comunicació 62 94 156
Dret 77 110 187
Economia i Empresa 61 175 236
Humanitats 66 75 141
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 83 179 262
Traducció i Ciències del Llenguatge 105 53 158
Total  648 916 1564