Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 75 69 76 74 41 335
Ciències Polítiques i Socials 9 26 25 20 9 89
Comunicació 15 36 47 41 17 156
Dret 22 40 54 47 24 187
Economia i Empresa 48 61 59 37 31 236
Humanitats 18 23 37 39 24 141
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 71 102 58 23 8 262
Traducció i Ciències del Llenguatge 27 34 28 44 25 158
Total 285 391 384 325 179 1564