Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 10.388 81,59
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.344 18,41
Total ensenyaments integrats 12.732 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) Estudiants %
Total estudis de grau 15.902 78,29
Total estudis de postgrau 4.410 21,71
Total Universitat 20.312 100,0