Branca / Modalitat* A B C
Arts i Humanitats     1
Ciències de la Salut     1
Ciències Socials i Jurídiques 1   1
Enginyeria i Arquitectura      
Total 1   3
Nota:
Les dades corresponen a noves sol·licituds
Modalitat A: Primera titulació.
Modalitat B: Titulacions univesitàries següents, relacionades amb el lloc de treball.
Modalitat C: Titulacions universitàries següents, sense relació directa amb el lloc de treball.