Anys Accions internes Accions externes

Nombre

Hores

Nombre

Hores

2016 187 1.777,50 111 2.803,50
2017 113 873 74 1.114,50
2018 194 1.493 105 1.529,50
2019 249 1.267,50 78 1.365,50
2020 202 1.119 69 1.273