Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Análisi i solució de problemes 2 - 2
Anàlisi de dades i avaluació - 1 1
Comunicació interpersonal efectiva 3 - 3
Direcció de l'equip 3 1 4
Docència 6 1 7
Económic - 1 1
Flexibilitat i gestió del canvi 1 - 1
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors - 1 1
Gestió documental 9 13 22
Gestió emocional 13 - 13
Infraestructures i recursos materials - 1 1
Innovació i creativitat 1 1 2
Jurídic 28 11 39
Lideratge i influència 7 1 8
Llengua anglesa 15 4 19
Llengua catalana 8 - 8
Organització del treball i del temps 9 - 9
Persones i organització - 2 2
Proactivitat, iniciativa i autonomia 5 - 5
Promoció, comunicació i informació 5 3 8
Recerca i transferència del coneixement - 7 7
Responsabilitat social 6 4 10
Seguretat i salut laboral 69 7 76
Tecnologia de la informació i la comunicació 11 10 21
Treball en equip i cooperació 1 - 1
Total 202 69 271