Departament Doctorat R+D+i Recerca

Ciències Experimentals i de la Salut

1 - 3
Ciències Polítiques i Socials 3 - -
Comunicació 2

-

-

Dret 5 1 2
Economia i Empresa 1 - -
Humanitats - - -
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 6 6 2
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 - -
Total 19 7 7