A la UPF s'han impartit el curs 2018-19 els estudis propis següents:

 

Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 20a. (2018-2019)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 1 any
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 27
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (bianual)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 30a. (2017-2018 i 2018-2019)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 16
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (bianual)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 32a. (2018-2019 i 2019-2020)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 16

 

Nom Magíster en Derecho Penal 
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret i Universitat de Talca
Edició 10a.
Director Jesús M. Silva
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 
Nombre d'estudiants matriculats 53
 
Nom Màster en línia en Terminologia
Òrgan acadèmic responsable Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Edició 15a. (2016-2019)
Directores Rosa Estopà i Mercè Lorente
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 75
Nombre d'estudiants matriculats 9
 
Nom Màster en línia en Terminologia
Òrgan acadèmic responsable Departament de Traducció i Ciències Llenguatge
Edició 16a. (2018-2020)
Directores Rosa Estopà i Mercè Lorente
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 75
Nombre d'estudiants matriculats 9
   
Nom Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Comunicació
Edició 7a. edició
Director Alan Salvadó
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60
Nombre d'estudiants matriculats 3