La 39a. edició de les jornades de la Sectorial TIC de la CRUE es van celebrar els dies 23 i 24 de maig del 2019 a la Universitat de Deusto, sota el títol "Los profesionales de TI ante los desafíos éticos que plantean las nuevas tecnologías".

Les jornades es van centrar en aspectes relacionats amb el compliment legal en matèria de protecció de dades i seguretat, així com en els requisits ètics que cal establir especialment en els projectes relacionats amb la intel·ligència artificial com ara els boots, els assistents virtuals, els simuladors, etc.

Durant les jornades també es van presentar els resultats dels diferents grups de treball de la CRUE TIC: Seguridad y Auditoría TI, Formación Online y Tecnologías Educativas, Desarrollos Colaborativos, Gobierno del Dato, Relación con Proveedores y Actores Tecnológicos, etc.