Nombre d'alumni per tipologia d'estudi*

 

Grau

13.230 (85%)

Màster 2.283 (15%)
Doctorat  126 (0.8%)
Total 15.639 

* A 31/12/2018