Visualització del contingut web

Servei

Àmbit

Nombre històric de graduats*

Percentatge d'inscripció dels graduats a Alumni UPF*
Economia 14.346 45%
Dret   9.342 49%
Comunicació   3.738 43%
Polítiques   2.859 32%
Traducció i Llengües Aplicades   2.848 47%

Humanitats

  2.180 30%

Enginyeries

  1.565

49%
Ciències de la Salut i de la Vida   1.565 49%
TOTAL 38.443 No procedeix

*Dades a 31/12/2018. No inclou màster ni doctorat.