Localització Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 6.800
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.700
Biblioteca del Campus Universitari Mar 150
Magatzems propis 50
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 3.700
Total 12.400