Procedència Volums de monografies
Compra 3.395 (33%)
Donació 6.806 (66,5%)
Cessió 49 (0,5%)
Total 10.250 (100%)