Campus del Poblenou

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 43 35.84%
Fora d'Espanya 77 64.16%
Total 120 100%

 

Campus de la Ciutadella

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 17 19,8%
Fora d'Espanya 69 80,2%
Total 86 100%