Departament Dones Homes
Ciències Experimentals i de la Salut  131 157
Ciències Polítiques i Socials  51 64
Comunicació  46 85
Dret  76 99
Economia i Empresa  63 168
Humanitats  61 87
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions  63 165
Traducció i Ciències del Llenguatge  123 62
Total 614 887