Localització Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 371.500
Biblioteca/CRAI del Poblenou 90.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 18.000
Magatzems propis 43.000
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 67.000
Total 589.500