Sol·licitant Nombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual 3.201
Grau en Periodisme 3.605
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 897
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades
92
Enginyeries de l'ESUP 903
Estudis Hispànics 42
Màsters i doctorats 105
Departament de Comunicació 410
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 38
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 85
Altres 1.001
Total 10.379