Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 1.050
Documents originals 506
Total 1.556