Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 3.046
Documents originals 940
Total 3.986