Seu Nombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 1.080.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou     290.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar    195.000
Total 1.565.000