Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 17.545 documents
 mdx

Materials docents 

115 documents 
mdc Col·leccions especials 8 col·leccions
4.048 documents
 raco-g Revistes científiques  20 títols 
5.117 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 8.344 documents

tdx-g

Tesis doctorals  2.151 tesis